Nota Legal

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.lasargantana.cat i dels seus continguts (textos, imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, creativitat ...) pertanyen a LA SARGANTANA BLANCA S.L. (d’ara endavant LA SARGANTANA) amb CIF: B-65464943.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibit la seva utilització amb finalitat comercial, la seva distribució, així com la seva modificació o alteració.

LA SARGANTANA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent-ne canviar, esborrar o afegir tant els continguts i serveis que dóna, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats.

LA SARGANTANA perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web, exercitant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LA SARGANTANA tan sols autoritza esments als seus continguts en altres web seus, sempre i quan el nom del domini (www.lasargantana.cat) quedi prou representat. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’ usuari ha de saber que està entrant a La Sargantana i ha de percebre en el navegador la seva direcció URL.

En relació a la informació de contacte facilitada pels usuaris a través del seu web, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d’ acord amb la legislació vigent. LA SARGANTANA es compromet a no divulgar a tercers les dades personals que es recullin. Les dades de contacte podran ser utilitzades per LA SARGANTANA per a oferir informació corporativa sobre promocions, ofertes i catàlegs. LA SARGANTANA compleix la legislació respecte a la protecció de dades personals obtingudes i les manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el disposat a la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal, amb el dret d’accés, rectificació i cancel·lació per part de l’usuari.